Home > Handan Tufan

Vrouwenrechten in Turkije hollen steeds verder achteruit.

Het nu al zestien jaar durende bewind van de AKP heeft ook op het gebied van vrouwenrechten in Turkije voor een grote achteruitgang gezorgd. Niet alleen valt de Turkse overheid aan te rekenen dat zij door haar wetten bepaalde primitieve praktijken op dit vlak bestendigt, ook sluit zij willens en wetens de ogen voor moord op vrouwen, uithuwelijking van meisjes en blootstelling van kinderen aan seksueel misbruik. Schrijnend gebrek aan opvangcentra Volgens een aanbeveling van het Parlement van de Raad van Europa uit 1988 zou er per 7.500 tot 10.000 vrouwen één plek in een opvangcentrum beschikbaar moeten zijn. Volgens

Hoe zit het nu eigenlijk met de Koerdische partijen in Turkije?

Op 24 juni zullen, als gevolg van de grondwetswijziging die vorig jaar in een referendum is goedgekeurd, voor de eerste keer in Turkije de presidents‑ en parlementsverkiezingen tegelijkertijd worden gehouden. Op de kandidatenlijst van een van de deelnemende partijen, de Koerdische Democratische Partij van de Volkeren (HDP), prijkt haar voormalig partijleider Selahattin Demirtas, die momenteel gevangen zit. De in 2013 opgerichte HDP is de zoveelste in een al bijna dertig jaar oude reeks van Koerdische partijen in Turkije, die onder steeds weer nieuwe namen opereerden en keer op keer hun activiteiten als gevolg van ingrijpen van staatswege hebben moeten staken.

Amed: een schrijnend verhaal over systematische onderdrukking in Turkije

Amed vormt slechts één van de honderden vluchtelingen die van Turkije naar Nederland is uitgeweken. Hij heeft in Nederland asiel aangevraagd, omdat vluchten voor hem de enige manier was om te vermijden dat hij nogmaals in de gevangenis terecht zou komen, waarin hij reeds als kind gezeten heeft. En het is juist wat hij toen in de gevangenis heeft meegemaakt, dat hem anders maakt dan de meeste andere vluchtelingen is. Laten we nu naar het verhaal van Amed luisteren. Een Koerdische jongen De thans 22-jarige Amed groeide met zes broers en zussen op in een linkse Koerdische familie in Diyarbakir.

Wat gebeurde er tijdens de straatverboden in Turkije?

Meer lezen van RFG? Doneer via Blendle! In Turkije woedt al bijna veertig jaar een burgeroorlog tussen Turken en Koerden, die een onbekend, maar zeer aanzienlijk aantal mensen het leven heeft gekost. Weliswaar is gedurende die tijd herhaaldelijk het initiatief genomen tot onderhandelingen om aan dit geweld een einde te maken, maar dat heeft tot dusverre nog nooit tot een duurzame oplossing geleid. De laatste vergeefse onderhandelingen eindigden in 2015, waarna de strijd opnieuw in volle hevigheid losbarstte. Alleen kwamen dit keer, anders dan tot dusverre, ook de steden in de vuurlinie te liggen. Onder leiding van de Koerdische militanten