Home > Rehab Darwish

Bewoners AZC Ter Apel protesteren tegen lange wachttijden

Sinds donderdag 23 juli wordt door bewoners van AZC Ter Apel gedemonstreerd tegen de lange wachttijden en de schijnbare willekeur bij de behandeling van asielaanvragen. Egyptische journalist Rehab Darwish, zelf bewoner van het AZC, was erbij en sprak met de demonstranten. Een groep van 65 vluchtelingen, afkomstig uit onder meer Egypte, Syrië en Jemen, demonstreert nu al zeven dagen onafgebroken voor het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op het terrein van AZC Ter Apel. Volgens de demonstranten lopen hun asielprocedures grote vertraging op doordat afspraken voor bijvoorbeeld interviews door de IND zonder duidelijke reden keer op keer worden