Home > Buitenland (Page 2)

Woede en verdriet verenigen het land

“Mijn lieve David, mijn dierbaarste, onze lieve David, onze dierbaarste”. Met deze woorden begint Davor Dragičević iedere avond sinds 26 maart zijn toespraak op het centrale plein in Banja Luka, een stad in Bosnië. Achter hem staat steevast een groep vrienden van zijn zoon David, allemaal gekleed in witte T-shirts met zijn foto: David met zonnebril en dreadlocks en de woorden “Pravda za Davida”  (Gerechtigheid voor David). Op het plein verzamelt zich iedere avond om half acht een menigte, soms enkele tientallen, soms wel een paar honderd mensen. David Dragičević (21) is in de nacht van 17 op 18 maart

Syrische vluchtelingen willen een veilige en waardige terugkeer

De laatste weken is duidelijk geworden dat de regering van Libanon aanstuurt op de terugkeer van een miljoen vluchtelingen naar Syrië. Dit ondanks het feit dat er geen politieke oplossing voorhanden is die een einde aan de oorlog maakt en garanties voor een veilige en waardige terugkeer kan bieden. Integendeel, de plannen voor terugkeer worden gecoördineerd met het regime van Assad, dat de vluchtelingen wil onderbrengen in zogenoemde 'veilige zones' onder controle van de regering. Dit beleid zal leiden tot meer onrecht en leed voor mensen die al alles verloren hebben, terwijl het de kans op een duurzame vrede verkleint.

Vrouwenrechten in Turkije hollen steeds verder achteruit.

Het nu al zestien jaar durende bewind van de AKP heeft ook op het gebied van vrouwenrechten in Turkije voor een grote achteruitgang gezorgd. Niet alleen valt de Turkse overheid aan te rekenen dat zij door haar wetten bepaalde primitieve praktijken op dit vlak bestendigt, ook sluit zij willens en wetens de ogen voor moord op vrouwen, uithuwelijking van meisjes en blootstelling van kinderen aan seksueel misbruik. Schrijnend gebrek aan opvangcentra Volgens een aanbeveling van het Parlement van de Raad van Europa uit 1988 zou er per 7.500 tot 10.000 vrouwen één plek in een opvangcentrum beschikbaar moeten zijn. Volgens

Hoe zit het nu eigenlijk met de Koerdische partijen in Turkije?

Op 24 juni zullen, als gevolg van de grondwetswijziging die vorig jaar in een referendum is goedgekeurd, voor de eerste keer in Turkije de presidents‑ en parlementsverkiezingen tegelijkertijd worden gehouden. Op de kandidatenlijst van een van de deelnemende partijen, de Koerdische Democratische Partij van de Volkeren (HDP), prijkt haar voormalig partijleider Selahattin Demirtas, die momenteel gevangen zit. De in 2013 opgerichte HDP is de zoveelste in een al bijna dertig jaar oude reeks van Koerdische partijen in Turkije, die onder steeds weer nieuwe namen opereerden en keer op keer hun activiteiten als gevolg van ingrijpen van staatswege hebben moeten staken.

Honderd jaar Azerbeidzjan: valt er iets te vieren?

Dit jaar viert Azerbeidzjan zijn honderdjarige bestaan als de Democratische Republiek Azerbeidzjan (DRA), de eerste democratische en seculiere republiek in de islamitische wereld. Vugar Abbasov Azerbeidzjan – deze naam klinkt steeds meer Nederlanders bekend in de oren, maar zo’n 25 jaar geleden was dat anders. Toen wist bijna niemand iets over dit land. Dat is niet vreemd, want tot 1991 hoorde Azerbeidzjan bij de Sovjet Unie. Dat was het jaar dat het land onafhankelijk werd. Azerbeidzjan betekent letterlijk ‘land van vuur’. De republiek, de eerste democratische en seculiere republiek in de islamitische wereld, werd in 1918 opgericht. Het is het grootste

Wat betekent het voor Nederlandse bedrijven dat de VS zich heeft teruggetrokken uit de nucleaire overeenkomst met Iran?

Op initiatief van President Trump trekt de VS zich terug uit de nucleaire overeenkomst met Iran. Dit betekent een terugkeer van de economische sancties tegen Iran. Het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken wil tevens sancties tegen bedrijven die handel drijven met Iran. Wat zijn de gevolgen hiervan voor Nederlandse bedrijven die zaken doen in Iran?  Op 14 juli 2015 ondertekenden Iran en zes andere landen een 'Gezamenlijk alomvattend actieplan'. Dat hield in dat Iran zou stoppen met het verder ontwikkelen van zijn nucleaire capaciteiten en de Verenigde Naties zouden de sancties tegen Iran intrekken. Veel Nederlandse bedrijven zagen dat als

Amed: een schrijnend verhaal over systematische onderdrukking in Turkije

Amed vormt slechts één van de honderden vluchtelingen die van Turkije naar Nederland is uitgeweken. Hij heeft in Nederland asiel aangevraagd, omdat vluchten voor hem de enige manier was om te vermijden dat hij nogmaals in de gevangenis terecht zou komen, waarin hij reeds als kind gezeten heeft. En het is juist wat hij toen in de gevangenis heeft meegemaakt, dat hem anders maakt dan de meeste andere vluchtelingen is. Laten we nu naar het verhaal van Amed luisteren. Een Koerdische jongen De thans 22-jarige Amed groeide met zes broers en zussen op in een linkse Koerdische familie in Diyarbakir.
Bashar al-Assad, foto: Kremlin.ru

In het hoofd van Bashar al-Assad

Zaterdagochtend slaakte president Assad een zucht van verlichting. De westerse aanval die zojuist had plaatsgevonden was beperkt, en het Westen had verklaard dat er geen verdere aanvallen zouden volgen. Donderdagavond lag dat nog anders. Het had hem angst aangejaagd. maar hij probeerde zich te beheersen en rustig te blijven. Trump leek weliswaar terug te krabbelen, maar de Britse premier May benadrukte dat Assad echt moest worden afgestraft voor de inzet van chemische wapens op de rebellenenclave Douma vorige week. Eigenlijk begrijpt hij niet waarom de westerse wereld ditmaal zo boos is. Hij doet toch niets nieuws? Ook in het verleden

Hoe de wereld toekijkt in Syrië

In de Volkskrant van 22 februari stond een foto van minister Sigrid Kaag op bezoek bij de Iraanse president Hassan Rohani. Ze draagt een lange zwarte jas. Haar schouders zijn licht gebogen, haar handen hangen krachteloos langs haar lichaam. Het gezicht is verborgen achter haar sluier. Ze staat op enkele meters afstand van de Iraanse president in een zwarte mantel. Zijn handen zijn onzichtbaar, maar zijn gezicht is wel duidelijk in beeld: hij glimlacht. De ruimte tussen beiden wordt benadrukt door de bloemen van het Perzische tapijt op de grond. Ik probeer op deze foto iets terug te vinden van het karakter van Sigrid Kaag, maar vindt niets. Zij treedt hier op als de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, maar de foto toont een ondergeschikte houding. De foto wekt de indruk

Wat gebeurde er tijdens de straatverboden in Turkije?

Meer lezen van RFG? Doneer via Blendle! In Turkije woedt al bijna veertig jaar een burgeroorlog tussen Turken en Koerden, die een onbekend, maar zeer aanzienlijk aantal mensen het leven heeft gekost. Weliswaar is gedurende die tijd herhaaldelijk het initiatief genomen tot onderhandelingen om aan dit geweld een einde te maken, maar dat heeft tot dusverre nog nooit tot een duurzame oplossing geleid. De laatste vergeefse onderhandelingen eindigden in 2015, waarna de strijd opnieuw in volle hevigheid losbarstte. Alleen kwamen dit keer, anders dan tot dusverre, ook de steden in de vuurlinie te liggen. Onder leiding van de Koerdische militanten