Home > Binnenland > Hoe brengt de vluchteling zijn leven door in het AZC?
Binnenland

Hoe brengt de vluchteling zijn leven door in het AZC?

Wat gebeurt er met vluchtelingen die zich willen vestigen in Nederland? Dat proces blijft voor buitenstaanders vaak nog onduidelijk. Hier een poging het wat beter te laten zien.

Wanneer een vluchteling in Nederland aankomt, registreert de politie hem. Ze brengen hem naar een wat in de wandelgangen een ‘wachtkamp’ genoemd wordt. Daar moet hij een onbepaalde tijd wachten, variërend tussen de 6 en 15 maanden, totdat de asielprocedure begint. Daarna verhuist de vluchteling naar een procesopvanglocatie waar hij een brief van de toegewezen advocaat ontvangt. Daarin staat informatie over het verdere verloop van de procedure.

Zes dagen

De asielprocedure begint met zes dagen, waarin telkens andere dingen gebeuren. Op de eerste dag bereidt de vluchteling zijn asielaanvraag voor en moet hij een aantal vragen beantwoorden. Welke vragen dat zijn, verschilt van persoon tot persoon, afhankelijk van het land waar de asielzoeker vandaan komt en afhankelijk van de weg die de asielzoeker gevolgd heeft om in Nederland te komen. De tweede dag vindt een bijeenkomst plaats tussen de advocaat en de asielzoeker. De advocaat controleert of de asielzoeker de waarheid heeft gesproken de dag ervoor. Als er fouten in zijn verhaal zitten vanwege een onjuiste vertaling, worden die aangepast.

belal islim
Belal Islim is a Syrian refugee journalist in the Netherlands. He is 28 years old. Belal has BA in media / Faculty of Media - University of Damascus. He also has Master in Business adminstration / Syrian Virtual University. Belas has worked as a journalist and website manager and lectruer at the Aleppo University \ Faculty of Education.

One thought on “Hoe brengt de vluchteling zijn leven door in het AZC?

  1. Vluchtelingen zijn goed dadelijk voor de verkoop van BMW`s, Audi`s en Mercedessen!

Leave a Reply