Home > Binnenland > Jesse Klaver is niet politiek onwillig, hij heeft juist politieke durf
Binnenland

Jesse Klaver is niet politiek onwillig, hij heeft juist politieke durf

Net als mevrouw Schippers liet ook Tjeenk Willink ons inzien dat een coalitie van VVD, D66, CDA en GroenLinks, ook na herhaaldelijk overleg, klapt op het immigratievraagstuk. Voorman van GroenLinks Jesse Klaver uitte zijn bezorgdheid over de verdragen met Turkije en over de opvang van vluchtelingen in  een ‘veilig derdeland’. Klaver noemt de veilige derdelanden Turkije en Griekenland liever derdewereldlanden.

De heer Tjeenk Willink betrok zijn positie als formateur. Volgens alle partijen was hij de aangewezen persoon die de formatie tot een goed einde zou brengen. Hij zou de gewillige heren tot de orde roepen na een mediaspektakel over komma’s en punten. Het bleek toch lastiger te liggen dan men voor ogen had. Al gauw betichtten betrokkenen Jesse Klaver van politieke onwil. Er was duidelijk haast, maar Jesse gaf geen duimbreed toe.

Wat was de precieze afweging voor Klaver? Op welke schaal oefent hij politieke druk uit, landelijk of Europees? Het vraagstuk moet worden opgelost in Europa, dat is duidelijk. Is het dan verstandig om niet mee te regeren? Sommigen staan met klapperende oren als er wordt gevraagd: gaat dit eigenlijk wel over immigratie? Met zijn besluit geeft Klaver een duidelijk signaal af. Een nobel en humaan besluit, dat valt niet te ontkennen, en bovenal een politiek visitekaartje. Maar door het achter te laten bij de andere partijen, doet hij dan genoeg om het probleem op te lossen?