Home > Erdogan

Wat wil Erdogan?

De gevolgen van het Turkse offensief tegen de Koerden in Noordoost-Syrië voor het Koerdische vraagstuk en de toekomst van Syrië. Een analyse door Bahman Azarmidkht. Door bemiddeling van de Verenigde Staten is een staakt-het-vuren overeengekomen tussen de Syrian Democratic Forces (SDF) en Turkije. Dit moet een halt toeroepen aan de Turkse invasie van Noordoost-Syrië. Toch gaan de luchtaanvallen en de bombardementen door Turkse troepen en aan de Turken gelieerde Syrische rebellengroepen onverminderd door. Een deel van deze aanvallen is gericht tegen burgers, scholen, ziekenhuizen en waterzuiveringsinstallaties.  Volgens cijfers van de in Londen gevestigde Syrian Observatory for Human Rights zijn sinds

Are Kurds and Turks brothers?

What is the meaning of brotherhood? This word works like a magic speech in every context of any crisis or political process. As a matter of fact this word has been raped by civilization itself since the brother murder of Cain and Abel (Cain killed his brother Abel out of jealousy). They were actually brothers! Needless to say that brotherhood is the most cliché, and been used by sovereigns. On the other hand the German philosopher and poet Nietzsche says "Friends are our brothers, whom we picked with our own hands"... I was born in Agiri in the east of