Home > IND

Bewoners AZC Ter Apel protesteren tegen lange wachttijden

Sinds donderdag 23 juli wordt door bewoners van AZC Ter Apel gedemonstreerd tegen de lange wachttijden en de schijnbare willekeur bij de behandeling van asielaanvragen. Egyptische journalist Rehab Darwish, zelf bewoner van het AZC, was erbij en sprak met de demonstranten. Een groep van 65 vluchtelingen, afkomstig uit onder meer Egypte, Syrië en Jemen, demonstreert nu al zeven dagen onafgebroken voor het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op het terrein van AZC Ter Apel. Volgens de demonstranten lopen hun asielprocedures grote vertraging op doordat afspraken voor bijvoorbeeld interviews door de IND zonder duidelijke reden keer op keer worden

Nederland laat asielzoekers te lang in onzekerheid

In reactie op het groeiend aantal asielzoekers dat Nederland tot 2016 te verwerken kreeg, heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in dat jaar nieuw beleid ingevoerd. Hierdoor krijgen alle asielzoekers te maken met een verlengde procedure, die twee jaar of zelfs langer kan duren. Terwijl het aantal vluchtelingen intussen fors is afgenomen, blijft het beleid onverminderd van kracht. Vertaling: Tanja Veenstra Op 23 mei 2016 stuurde toenmalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Klaas Dijkhoff, alle asielzoekers die hun aanvraag na 11 februari hebben ingediend een brief.   Geachte heer, mevrouw,   U wilt asiel aanvragen in Nederland. Ik begrijp dat

Hoe brengt de vluchteling zijn leven door in het AZC?

Wat gebeurt er met vluchtelingen die zich willen vestigen in Nederland? Dat proces blijft voor buitenstaanders vaak nog onduidelijk. Hier een poging het wat beter te laten zien. Wanneer een vluchteling in Nederland aankomt, registreert de politie hem. Ze brengen hem naar een wat in de wandelgangen een 'wachtkamp' genoemd wordt. Daar moet hij een onbepaalde tijd wachten, variërend tussen de 6 en 15 maanden, totdat de asielprocedure begint. Daarna verhuist de vluchteling naar een procesopvanglocatie waar hij een brief van de toegewezen advocaat ontvangt. Daarin staat informatie over het verdere verloop van de procedure. Zes dagen De asielprocedure begint met zes