Home > Binnenland > Zelfs vluchtelingen weten niet van het bestaan van Wereldvluchtelingendag
BinnenlandBuitenlandColumn

Zelfs vluchtelingen weten niet van het bestaan van Wereldvluchtelingendag

Vertaling: Milou Dekkers

Wereldvluchtelingendag, jaarlijks gevierd op 20 juni, is ondanks alle berichten daarover niet erg bekend. De publiciteit komt uit landen die het Verdrag van Genève ondertekenden, het verdrag uit juli 1951 definieert de omstandigheden waaronder landen een vluchtelingenstatus moet verlenen aan hen die dat aanvragen.

Na aanleiding van de resultaten van onze kleine enquête over Wereldvluchtelingendag onder de vluchtelingen zelf, hebben we geconstateerd dat veel van hen niet van het bestaan van deze dag weten. In diverse asielzoekerscentra in Nederland (‘s Gravendeel, Almere en Zeewolde) wisten van de tien ondervraagde personen slechts twee via social media van deze dag. Anderen benadrukten dat ze geenszins op de hoogte waren van het bestaan van Wereldvluchtelingendag.

Jean Marie Bukuru
Jean Marie Bukuru (1979) komt van origine uit Burundi, waar hij studeerde aan de faculteit van Afrikaanse talen en literatuur. Hij werkte als journalist voor kranten, nationale radio en tv en voor persbureaus, voor hij naar Nederland vluchtte. Nu werkt hij als onafhankelijk journalist, onder andere voor RFG Magazine.